Společenskou odpovědnost bereme velmi vážně a proto jsme mimo servisu IT schopni zajistit také ekologickou likvidaci počítačů, notebooků a veškeré IT techniky v Brně. V některých případech jsme schopni IT techniku dokonce vykoupit. Spolu s likvidací zařízení zajistíme veškeré administrativní záležitosti, které vycházejí z legislativy České republiky.

Likvidace počítačů je určena firmám bez omezení počtu kusů techniky tak i fyzickým osobám. Zbavte se nepotřebné IT techniky ekologicky.