Článek 1 Základní ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy v oblasti prodeje zboží výpočetní techniky a software (dále jen zboží). Jsou závazné při prodeji zboží kupujícímu.
 
Článek 2 Cenové a platební podmínky, čas plnění
Ceny v systému jsou aktuální a jsou uvedeny včetně DPH.
 
Jednotlivé prodeje se uzavírají na základě objednávek kupujícího vytvořených ve virtuálním obchodě. Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:
- identifikaci kupujícího (nutná registrace)
- množství požadovaných kusů produktu
- požadovaný způsob platby, způsob dodání zboží a místo plnění
 
Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu v požadované výši.

Způsoby platby:
Zboží je zasláno na dobírku přes Českou Poštu. Cena objednaného zboží se navyšuje o 120 Kč poštovného a balného.

Speciální objednávkou je Předodbejnávka. Jedná se o objednávku zboží, které ještě není k dipozici na trhu v ČR a jeho vydání se teprve očekává. U takového zboží je vždy informace, že se jedná o Předobjednávku a dále jsou přiloženy informace o předběžné ceně a datu, kdy bude pravděpodobně zboží skladem. Na předobjednávky se nevztahuje doba doručení uvedená ve VOP. Zboží je odesláno ihned, jakmile se dostane na sklad společnosti  Playshop.. Cena, která je uvedena u předobjednávky nemusí být konečná. V případě, že naši dodavatelé plánovanou cenu zboží výrazně změní, jsme nuceni změnit i cenu u předobjednávky. Pokud k této situaci dojde, je každý zákazník, který si dané zboží předobjednal, informován o změně ceny emailem a případně i telefonicky. V případě, že zákazník se změnou ceny souhlasí a potvrdí souhlas emailem nebo telefonicky je zboží odesláno ihned jakmile se dostane na sklad firmy Playshop.. V případě, že se zkazník ke změně ceny nevyjádří nebo změnu neakceptuje, objednávku rušíme.

Článek 3 Dopravní a expediční podmínky
Objednané zboží zasíláme Českou poštou. Pošta doručuje zboží až do domu. Jestliže Vás nezastihne, uloží zboží na Vaši poštu a vypíše Vám lísteček o uložení balíku. Pokud do 10 dnů od objednání neobdržíte zboží, zajděte si na Vaši poštu a zeptejte se, zda tam není balík na Vaše jméno. Může se stát, že se ztratil lístek o doručení, zboží leží na Poště a nevíte o tom.
 
Naše standardní doba doručení je 1 - 4 pracovní dny od objednávky.Pokud bychom neměli zboží skladem a dodací lhůta by se mohla protáhnout, informujeme Vás prostřednictvím e-mailu.
 
Článek 4 Reklamační dispozice
Reklamace se řídí :  Reklamačním řádem
 
Článek 5 Informace o zboží
Veškeré uvedené informace o zboží jsou převzaté od našich dodavatelů. Nepřebíráme zodpovědnost za jejich platnost. V případě obrázků uvedených u zboží se jedná o ilustrační obrázky, takže nemusí být převzaty z uvedeného zboží.
 
Článek 6 Odstoupení od kupní smlouvy
Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího v případě neosobního způsobu doručení zboží (nevztahuje se na osobní převzetí zboží v místě prodávajícího): V souladu se zákonem č. 367/2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedeného postupu: - Kontaktujte nás (kontakty), že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a Vaším číslem účtu či adresou pro vrácení peněz. - Pokud jste již zboží obdržel a převzal, zašlete jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakty a to za následujících podmínek: - zboží musí byt v původním nepoškozeném obalu. V případě, že se jedná o hru, nesmí být porušena fólie, ve které je hra zatavena (mohlo by tím dojít ke zneužití unikátního sériového čísla) - zboží nesmí být použité, - zboží musí být nepoškozené, - zboží musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.), - společně se zbožím musí být zaslán doklad o koupi nebo jeho kopie. - Zboží, prosím, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku). - Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 45 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. - V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme bohužel moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.
 
Článek 7 Závěrečná ustanovení
Tyto VOP jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané společností Hrejte.cz ode dne jejich vyhlášení.
 
V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti, si společnost Hrejte.cz, vyhrazuje právo VOP měnit. Tuto změnu a její účinnost společnost vyhlásí vhodným způsobem minimálně měsíc předem.
 
V Ostravě 10. 10. 2008
 
Dodatek k nákupnímu řádu
 
Storno poplatky, smluvní pokuta
Kupní smlouvu lze měnit či stornovat pouze dohodou s prodejcem a to pouze v případě, nedošlo-li již k plnění smlouvy či odeslání zásilky. V opačném případě je kupující povinen uhradit veškeré náklady prodejce, které s vyřizováním jeho objednávky již vznikly (zejména telefonické hovory, objednané a posléze vrácené zboží dodavateli, poštovné, balné apod. do max.výše 500 Kč) a to nejpozději do 14 dnů od zaslání storno faktury formou platebních informací na email zákazníka. V případě neuhrazení nákladů ve stanovené lhůtě, se považuje případ za porušení smlouvy ze strany objednavatele a pohledávka spolu s pokutou 500 Kč bude podstoupena advokátní kanceláři k vymáhání.
 
V případě nevyzvednutí zásilky si prodejce sjednává právo účtovat smluvní pokutu a to ve výši 500,- Kč a dále zaplacení poštovného a balného. Tato smluvní pokuta bude postoupena k vymáhání advokátní kanceláři.
 
Pokud zákazník požádá o opětovné zaslání zásilky do 7 dnů od prvního neúspěšného pokusu o doručení a za předpokladu, že dojde k převzetí bude smluvní pokuta prominuta a dojde pouze o navýšení celkové ceny zásilky o cenu poštovného dle platného ceníku.
 
Dne 10.10.2008 v Ostravě

 

Reklamace : 

Všeobecná ustanovení
Kupující je ve vlastním zájmu povinen ihned po dodání zboží toto zboží zkontrolovat abez odkladu informovat prodejce o případných zjištěných vadách. Pokud kupující zjistí rozdíly mezi kupní smlouvou(fakturou) a dodaným zbožím, je povinen toto oznámit ihned, nejpozději do 3 pracovních dnů písemně (emailem) prodávajícímu. Reklamaci je možno uplatnit doručením na vlastní náklady na adresu v firmy uvedenou v kontaktech, doručením na prodejny prodávajícího nebo osobně na prodejnách. Zboží musí být v kompletním stavu včetně obalů, příruček, kabelů a ostatního příslušenství. Nesmí být poškozeny ani strženy firemní nebo výrobní plomby, štítky se sériovými čísly. Ke každému reklamovanému zboží musí být přiložena kopie dokladu o koupi nebo dodacího listu a popis závady.
 
Záruční podmínky
Na nové zboží, pokud výrobce neuvede jinak, je záruka ze zákona 24 měsíců. Na náhradní díly 6 měsíců, na servisní práce 6 měsíců. Na použité a bazorové zboží je záruka uvedena na dokladu.
 
Záruka se nevztahuje
Záruka se nevztahuje na běžné nebo nadměrné opotřebení mechaniky nebo laseru v konzolích.
 
Uplatnění záruky
Zboží přijaté do reklamace bude opraveno, v případě neopravitelné závady bude vyměněno. Délka řešení reklamace je maximílně 1 měsíc od zahájení reklamačního řízení. Jakmile bude reklamace vyřízena, prodávající vyzve kupujícího k vyzvednutí zboží na prodejnách nebo prodejce zašle zboží na adresu kupujícího. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na úhradu nákladů, které účelně vynaložil při uplatnění záruky.
 
Ztráta záruky
Prodávající si vyhrazuje právo neuznat reklamaci v následujících případech: pokud byl proveden neodborný zásah do zařízení nebo ochranných plomb, nadměrným používáním zboží, používáním zboží v nevhodných podmínkách, které neodpovídají podmínkám uvedeným v návodu, špatnou instalací nebo obsluhou, ketrá je v rozporu s návodem, zapojením do zboží do elektrické sítě, která neodpovídá příslušné ČSN, poškozením zboží vzniklým poruchou elektrické sítě nebo bouřkou.
 
Reklamační místa
Zboží zašlete nebo můžete přímo přinést do naší prodejny na adrese: Hrejte.cz 
28.října 243 
Ostrava - Mariánské Hory 
709 00